Partnerzy

Klub Sportowy Rugby Wrocław jest organizacją non-profit realizującą cele statutowe w zakresie przede wszystkim upowszechniania sportu i kultury fizycznej, promowaniu aktywności fizycznej i kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków klubu, dlatego niezwykle ważna dla nas jest współpraca z partnerami, którzy pomagają nam nasze cele realizować.

Zapraszamy do współpracy!