Nowe władze Klubu wybrane!

17 maja obradowało Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Rugby Wrocław. WZC miało charakter wyjątkowy, bo oprócz sprawozdawczego było to spotkanie wyborcze. Minął bowiem okres trzyletniej, statutowej kadencji władz Klubu.

W zebraniu wzięło udział 21 członków Klubu. Spotkaniu przewodniczył prezes – Bartosz Ryś, który podsumował zarówno ubiegły rok jak i trzyletnią pracy zarządu. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Klubu – Wojciech Wróblewski. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania. Następnie przystąpiono do wyborów władz KS Rugby Wrocław – Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania do władz wybrano następujące osoby:

Zarząd Klubu
Bartosz Ryś – prezes
Wojciech Wróblewski – skarbnik
Łukasz Szablewski – zastępca prezesa

Komisja Rewizyjna
Martin Grześlowski – przewodniczący
Marcin Wiśniewski
Tomasz Małkiewicz

Sąd Koleżeński
Konrad Niedźwiedź – przewodniczący
Michał Adamski
Bartłomiej Burzyński
Jakub Antczak

ponadto ciałem doradczym zarządu jest Rada Drużyny w składzie

Rada Drużyny

Dawid Białek – przewodniczący
Eryk Buraczewski
Bartłomiej Burzyński
Martin Grześlowski
Kacper Oblizajek