Więcej instruktorów Rugby Tag we Wrocławiu

W piątek, 5 maja odbyło się szkolenie instruktorów rugby tag. Szkolenie poprowadził Regionalny Oficer Rozwoju Rugby – Jakub Lisiewski. Do sali konferencyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej przybyło 19 kandydatów na instruktorów. Większość stanowili nauczyciele WF wrocławskich szkół oraz  studenci AWF. Swoją reprezentację miały również Klub Sportowy Rugby Wrocław i KS Miedziowi Lubin.

Część teoretyczna szkolenia wzbudziła duże zainteresowanie zwłaszcza studentów,  którzy poznali ciekawe rozwiązania i konspekty prowadzenia zajęć w klasach 4-6 SP. Jednak to część praktyczna sprawiła, że wszyscy uczestnicy szkolenia polubili Rugby Tag. Oprócz elementów treningu, Lisiewski, poprowadził rozgrywki rugby tag między grupami uczestników.

Wszyscy uczestnicy otrzymają wkrótce certyfikaty ukończenia szkolenia, wielu złożyło również wnioski o wydanie licencji instruktorskich.  

W zajęciach brali udział m.in. nauczyciele z wrocławskich szkół podstawowych 22, 54 oraz 53.  To właśnie uczniowie tych trzech szkół będą objęci ministerialnym programem upowszechniania sportu przez rugby tag w roku 2017. Przeszkoleni nauczyciele, wspierani trenerem łączącym (Michał Szkutnik) będą dwa razy w tygodniu prowadzić pozalekcyjne zajęcia SKS z rugby Tag.

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcji i pracownikom Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej za udostępnienie sali konferencyjnej oraz szatni.

Szkolenie dofinansowane zostało z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

  Reportaż ze szkolenie w obiektywie telewizji Sportgame.