Nowe władze Rugby Wrocław

Dnia 30 czerwca 2019 miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Rugby Wrocław. Członkowie Zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu – zarówno finansowe, jak i operacyjne. W drugiej części Zebrania członkowie Klubu przystąpili do wyboru nowych władz na 3-letnią kadencję.

W wyniku głosowania do Władz Klubu wybrano:

Zarząd:
1. Bartosz Ryś – prezes
2. Wojciech Wróblewski – skarbnik
3. Dawid Białek – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
1. Tamir Allaf – przewodniczący
2. Martin Grześlowski
3. Tomasz Małkiewicz

Sąd koleżeński:
1. Łukasz Wojtowicz – przewodniczący
2. Tamir Allaf
3. Vladyslav Dmytrenko

Rada konsultacyjna:
1. Vladyslav Korotun
2. Jakub Szczepaniak
3. Marcin Wiśniewski