Pomóż w rozwoju rugby! Podaruj 1%!

Po raz kolejny, dzięki współpracy z Fundacją Partnerstwo, możemy się do Was zwrócić z prośbą o przekazanie nam 1% podatku dochodowego podczas tegorocznych rozliczeń. Ta forma wsparcia Rugby Wrocław jest dla nas niezwykle ważna, a Was nic nie kosztuje, jest bowiem pomniejszeniem należnego podatku o wartość 1%.

Dzięki Waszej dotychczasowej pomocy udało nam się uzyskać ponad 2 tysiące złotych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie turniejów dzieci i młodzieży Rugby Tag, oraz wyjazd naszej drużyny kadetów (U16) na turniej półfinałowy Mistrzostw Polski! Dziękujemy!

Pieniądze, które dzięki temu zasilą nasz budżet pozwolą nam na kontynuację programów zajęć sportowych, które od kilku lat prowadzimy we wrocławskich i dolnośląskich:
– szkołach podastawowych
– gimnazjach
– szkołach ponadgimnazjalnych
a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

K.S. Rugby Wrocław to klub w całości utrzymujący się wyłącznie ze składek członkowskich, dotacji i darowizn, dlatego KAŻDA ZŁOTÓWKA przeznaczona na działalność Klubu jest dla nas niezwykle cenna.

Pamiętaj 1% MA znaczenie. Nawet niewielka kwota przekazana przez wiele osób, może znacząco pomóc w działalności naszego Klubu.

Co zrobić by przekazać 1%?

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej

odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

– numer KRS: 0000197334
– cel szczegółowy: Klub Sportowy Rugby Wrocław

 

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje zupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie rzekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108 , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).